Skip to main content
Logo of EURAXESS
Hungarian
Hungary
Working in EuropeRecognition of diplomasHungary

Oklevelek elismerése

Description

 

Az oklevél elismerését bárki kérheti, aki a kérelem benyújtásakor igazolja személyes adatait és a magyarországi tartózkodási helyét. Magyarországi tartózkodási hely hiányában az elismerési eljárás nem indítható el. Ha Ön azért kéri az elismerést, mert a szakmáját szeretné gyakorolni, akkor az oklevele által tanúsított végzettségi szint és az oklevele által tanúsított szakképzettség elismerését kell kérnie a Magyar Ekvivalencia és Információs Központtól. A szakképzettség elismerésének minden esetben előfeltétele a végzettségi szint elismerése.

 

Az alap- vagy posztgraduális képzés során megszerzett diplomák elismerése érdekében a következő dokumentumokat kell csatolni a kérelemhez:

  • Az eredeti oklevél hitelesített másolata.
  • A külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat (pl. leckekönyv) hiteles másolata, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, záróvizsgák) sikeres teljesítését.
  • Többfokozatú felsőoktatási rendszerben szerzett második fokozatú végzettség megszerzését tanúsító oklevél (pl. „Master" fokozat) esetében az alapdiploma (pl. „Bachelor" fokozat) másolata és a hozzá tartozó tantárgylista másolata.
  • A fenti dokumentumok hiteles fordításait. Kivéve az angol, cseh, francia, német, orosz, román és szlovák nyelvű dokumentumok, amelyek esetében gépelt, de nem hiteles fordításokat is elfogadnak (például a kérelmező által készített).
  • Az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata.
  • Amennyiben kérelmét postai úton küldi be, a személyi adatai és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványa másolatát is csatolnia kell.
  • Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatai és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványának másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.

 

MORE INFORMATION