Skip to main content
Logo of EURAXESS
Hungary
Working in EuropeTaxation/salariesHungary

Adózás/jövedelem

Description

A Magyarországon dolgozó külföldi állampolgárokra - bizonyos feltételek mellett - magyar adózási szabályok vonatkoznak. A fő adó a személyi jövedelemadó. Egyéb adók, amelyek a külföldiekre vonatkozhatnak, a helyi adók, járműadó, ingatlanadó, ingatlan-átruházási adó stb. A külföldiekre a magyar társadalombiztosítási járulékok fizetése is vonatkozhat.

 

A magyarországi lakosok adóköteles jövedelme tartalmazza az összes jövedelmet, életkortól, foglalkozástól, állampolgárságtól és családi körülményektől függetlenül. A férjét és a feleséget adó szempontjából különálló személyekként kezelik.

 

Magyarországon az adóév megegyezik a naptári évvel. A jövedelmet általában abban az évben adóztatják, amikor a kifizetést vagy a nem pénzbeli juttatást ténylegesen megkapják. A magyar adóalanyok az összes országban kapott jövedelmük után kötelesek adózni, míg a nem itteni lakosok csak abból a jövedelmükből kötelesek adózni, amely a Kettős adóztatási megállapodás értelmében adóköteles. A posztdoktori kutatóknak általában adót kell fizetniük a tartózkodási országban, akár egyetemi / kutatóintézet alkalmazottai, akár önálló vállalkozók, akik ilyen intézményekkel együttműködve végeznek kutatást.

 

A Magyarországon dolgozó külföldi állampolgároknak regisztrálniuk kell az illetékes adóhatóságnál és személyes adószámot (kártyát) kell kérniük az adófizetés és az adóbevallás benyújtása érdekében..

 

Magyarországon önértékelésen alapuló adórendszer működik. Minden naptári év vége után adóbevallást kell benyújtani, ha az egyén Magyarországon adóköteles jövedelemmel rendelkezett. Ha azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülnek, akkor a magyar munkáltató a munkavállaló nevében elkészítheti és benyújthatja az éves személyi jövedelemadó-bevallást, vagy bizonyos esetekben az egyén felkérheti az adóhatóságot, hogy készítse elő azt. Az adóbevallás benyújtásának határideje az adóévet követő év május 20-a. Az adóbevallás késői benyújtása akár 200 000 forintos pénzbírságot is vonhat maga után.

 

Az adóbevallást önellenőrzéssel javíthatod. Ugyanakkor önellenőrzési díjat kell fizetni a felülvizsgálat miatti adókötelezettség-növekedés miatt (ha csökkenés van, akkor nem kell fizetni).

 

Useful links:

INCOME TAXES ABROAD - HUNGARY

HUNGARIAN NATIONAL TAX AND CUSTOMS ADMINISTRATION

 

DOUBLE TAXATION