Skip to main content
Logo of EURAXESS
Hungary

Grants and Scholarships

 

 

Ösztöndíjprogramok

 

 

 

Nemzetközi mobilitással kapcsolatos magyar forrású ösztöndíjak: 

 

 

 

 

 

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. 

​​​​​​Az ösztöndíjra pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.

 

 

 

 

 

Nemzetközi mobilitással kapcsolatos ösztöndíjprogramok magyar jelentkezők számára: 

 

 

 

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program.

Célja a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.

Az Erasmus+ program  hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

 

 

Az EURAXESS adatbázisában található további ösztdöníjlehetőségek ​​​​ide kattintva érhetők el.