EURAXESS Network

 

Kutatói Charta és Kódex

Az Európai Bizottság 2005-ben elfogadta a Kutatók Európai Chartáját és a Kutatók Felvételi Eljárásának Magatartási Kódexét. Ez a két dokumentum, amely kutatóknak, kutatókat foglalkoztatóknak és támogatóknak egyaránt szól, a köz-és magánszektorban is, kulcsfontosságú elemei az Európai Unió kutatói karrier fellendítésére irányuló politikájának. Ezen dokumentumok kötelező hatállyal nem bírnak, betartásuk önkéntes. Mindkét dokumentum a vonzó, nyitott és fenntartható európai kutatói munkaerőpiac kialakításához kíván hozzájárulni.

Az Európai Kutatói Charta megfogalmazza a kutatás szabadságát, a kutatók kötelezettségeit és felelősségét vagy a szakmai fejlődés igényét. A munkaadókra és finanszírozókra vonatkozóan alapelvként fogalmazza meg többek között a megkülönböztetés tilalmát, a megfelelő munkafeltételek kialakítását vagy a karrierfejlődés biztosítását.

A kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexe egy sor olyan általános elvből és követelményből áll, amelyet a kutatók kinevezése vagy felvétele során a munkaadóknak és/vagy a finanszírozóknak követniük kell.

A dokumentumok magyar nyelven itt érhetők el.

A kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények számára nyitva áll a lehetőség, hogy csatlakozzanak az ajánlásokhoz. Jelenleg hazánkban 17 intézmény írta alá a Chartát. 2018 óta az dokumentumot aláíró intézmények azt is vállalják, hogy elkezdik a Humánerőforrás-stratégia kutatók számára (HRS4R) alapelvek implementálását.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ